Bestuursleden van de stichting

 • Voorzitter:
  Liesbeth van Berkel, medewerker Fondswerving&Communicatie Revalidatie Friesland
 • Secretariaat:
  Froukje Tilstra, ambulant begeleider en leerkracht bewegingsonderwijs School Lyndensteyn
 • Penningmeester:
  Oege Kooyker, grafisch vormgever Revalidatie Friesland
 • Bestuurslid:
  Marc Stallinga, manager Ronald McDonald Hoeve