Waar gebeurt

het?

De bossen van Beetsterzwaag staan bekend als een prachtig wandelgebied.

De bijzondere historie en de statige herenhuizen vormen een mooi decor om een lekkere wandeling te maken.

Voor mensen die een rolstoel gebruiken of slecht ter been is het echter vrijwel onmogelijk om "op pad" te gaan over de bestaande bospaden.

Deze bestaan meestal uit zandpaden die na een regenbuitje veranderen in modderbaden. Het is voor deze groep dan ook onmogelijk hier gebruik van te maken.

Hetzelfde geldt voor ouders die met een wandelwagen of met een kleuter op een driewielertje, ook voor hen is het bos moeilijk toegankelijk.

De opzet van het rolstoelpad is een pad dat een natuurlijk onderdeel vormt van het bos. Uitgangspunt hierbij is dat er hiervoor geen bomen hoeven te worden gekapt.