Wat doen we en voor wie?

 

In Beetsterzwaag zijn vijf grote zorginstellingen gevestigd waar mensen die om wat voor reden dan ook korte of langere tijd of zelfs permanent verblijven.

 

Dit zijn:

           

Revalidatie Friesland, een revalidatiecentrum met een kliniek van 65 bedden voor kinderen en volwassenen en een grote polikliniek.

     
School Lyndensteyn, een mytylschool voor kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking

    
De Ronald McDonald Hoeve, vakantiehuis voor gezinnen met een gehandicapt kind of voor groepen met gehandicapte kinderen/jongeren

       
Talant, een wooncentrum voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten

     
Zuid Oost Zorg, het Ikenhiem, verpleeghuis/wooncentrum voor jong lichamelijk gehandicapten en patiënten met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).