Ook als je "op pad" wilt en een rolstoel of een loophulpmiddel gebruikt zou het ook mogelijk moeten zijn om van het bos te kunnen genieten zonder dat je steeds vast te zit met je rolstoel of rollator.

En omdat het rolstoelpad niet alleen voor inwoners van Beetsterzwaag van belang is, is gekozen om te starten/eindigen bij goede parkeerfaciliteiten.


Daarom wil de Stichting Rolstoelpad Beetsterzwaag een wandelpad aanleggen dat een deel van het bosgebied toegankelijk maakt voor rolstoelen, rollators en andere loophulpmiddelen, fietsjes en kinderwagens.

 

Wat vragen wij

U begrijpt dat de aanleg van een dergelijk pad veel geld kost!

Gelukkig zijn we al goed "op pad" want de Corneliastichting, eigenaresse van het bos waar het pad gaat komen, heeft toestemming gegeven voor het gebruik van de grond en de aanleg van een rolstoelpad en draagt bij in de aanleg.
Ook de "van Teyensfundatie", een andere grote stichting in Beetsterzwaag heeft een deel voor zijn rekening genomen.

Op veel plaatsen in Nederland zijn al rolstoelpaden aangelegd met hulp van natuur- en milieuverenigingen, provinciale en gemeentelijke overheden, fondsen, zorgverzekeraars en verschillende grote en kleine sponsors. Ook waren er vele particuliere initiatieven.
In Beetsterzwaag is een enthousiaste groep betrokken mensen die allerlei initiatieven hebben genomen om geld voor het rolstoelpad bijeen te brengen. Hiermee was de basis gelegd en hebben we voor het resterende deel aanvragen gedaan bij vele landelijke en Friese fondsen. 
Op onderstaande tegels staan alle gulle gevers. Deze tegels zijn inmiddels in het pad aangebracht.

De volgende fondsen en sponsors hebben bijgedragen aan het pad:

 • Corneliastichting
 • Van Teyens Fundatie  
 • Gemeente Opsterland
 • Innerwheel 
 • Kijlstra Beton
 • Piet Poortman Fonds
 • Meindersma-Sybenga Stichting 
 • Revalidatiefonds 
 • Johanna Kinderfonds 
 • Gravin van Bylandt stichting 
 • Alle enthousiaste fietsers en lopers van Medifit
 • Rabobank Smallingerland e.o.

 

Op dit moment is het bedrag voor de aanleg van het pad toegezegd. Graag zouden we langs het pad ook een paar bankjes willen plaatsen. Hiervoor wordt nog gezocht naar mogelijkheden.


Giften/donaties

Wanneer u de stichting wilt steunen in het bereiken van de doelstelling dan kunt u dit overmaken op bankrekening 1059.66.592. De stichting beschikt over een ANBI-verklaring, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. 

Postadres: Stichting Rolstoelpad Beetsterzwaag, de Bou 29 9244 BL Beetsterzwaag.