Wie zijn we?


 


De Stichting Rolstoelpad Beetsterzwaag bestaat uit vier enthousiaste bestuursleden die vinden dat de bossen in hun omgeving voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
Hiervoor is een groot draagvlak onder de bevolking van Beetsterzwaag.